Αποφράξεις

Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores Lorem ipsum dolores

Αναλυτικότερα οι αποφρακτικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

→Απόφραξη λεκάνης

     

→Απόφραξη υδροροής

     

→Άντληση υδάτων

→Απόφραξη οριζόντια

     

→Απόφραξη σιφωνιού

     

→Τεχνικός έλεγχος αποχέτευσης

→Απόφραξη νεροχύτη

     

→Απόφραξη τουαλέτας

     

→Καθαρισμός σωλήνων

→Απόφραξη βεράντας

     

→Απόφραξη κουζίνας

     

→Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης

→Απόφραξη κάθετου σωλήνα

     

→Απόφραξη φρεατίων

     

→Απόφραξη με πιεστικό